Contact Artefacts
please if you have any comments or more information regarding this record.

HAAK, Pieter Albert

Born: 1927 02 12

Architect

SACA:
Reg No: 1709
Year registered: 1955

BArch 1953 (Pretoria)

The following is an extract from pg 215 of: Kruger, Dr. D F (ed), Wie is Wie in Suid Afrika, Vitae Uitgewers, Johannesburg, 1960. Sent to us by William MARTINSON.

HAAK, Pieter Albert B. Arch. (Pret.), geb 12.2.27 te Ermelo, s.v. mnr. W.W. Haak. Opl. Pretoriase Tegniese Kollege, Wits. Univ., U.P. Na afloop van sy opleiding werk hy vir ongeveer vier jaar by argitekte. Daarna begin hy en 'n vennoot eie praktyk. Na drie jaar ontrek hy hom heeltemal van die beroep. In 1958 sluit hy aan by die familiesaak, nl. Haak se Garages (Edms.) Bpk.
Getroud op 6.12.1952 met Joey, d.v. mnr. C.J. Botha; een seun, een dogter.
Liefhebbery: Openbare lewe.
Klub: Constantia-klub, Pretoria.
Adres: Stasieweg 25, Lyttelton.

Translation

HAAK, Pieter Albert BArch(Pret), b. 12 February 1927 at Ermelo, son of Mr WW Haak. Training: Pretoria Technical College, University of the Witwatersrand, University of Pretoria. After his education he spent four years in the employ of architects. Thereafter he and his partner started their own practice. After three years he abandoned the profession. In 1958 he joined the family business, Haak’s Garages (Pty) Ltd.
He married Joey, daughter of Mr CJ Botha on 6 December 1952, having a son and daughter.
Pastimes: country life
Clubs: Constantia Club, Pretoria
Address 25, Station Road, Lyttelton.

Books citing HAAK

ISAA. 1959. The Yearbook of the Institute of South African Architects and Chapter of SA Quantity Surveyors 1958-1959 : Die Jaarboek van die Instituut van Suid-Afrikaanse Argitekte en Tak van Suid-Afrikaanse Bourekenaars 1958-1959. Johannesburg: ISAA. pp 91, 200

ISAA. 1969. The Yearbook of the Institute of South African Architects and Chapter of SA Quantity Surveyors 1968-1969 : Die Jaarboek van die Instituut van Suid-Afrikaanse Argitekte en Tak van Suid-Afrikaanse Bourekenaars 1968-1969. Johannesburg: ISAA. pp 94, 145

Personalia van Suid-Afrika. 1967. Wie is wie in Suid-Afrika. Johannesburg: Personalia van Suid-Afrika. pp 226