Contact Artefacts
please if you have any comments or more information regarding this record.

List of Projects

DU TOIT, Anthonie Eduard (Anton)

Born:

Architect

SACA:
Reg No: 2071
Year registered: 1961

BArch (Pretoria) 1961

In 1969 he is recorded of Velra House, 61 Buro Lane, Pretoria, Transvaal.as well as being in the employ of the Department of Architecture, University of Pretoria.

Anton DU TOIT was invited to participate in the 50 year Anniversary of the University of Pretoria School of Architecture Alumni Exhibition held at the Pretoria Art Gallery on 7-25 July 1993. The following is a short biography which was published in the catalogue at the time.

Gebore te Boksburg, matrikuleer 1952 Afrikaanse Hoër Seunskool, Pretoria. Verwerf B.Arch en M.Arch aan die Universiteit van Pretoria.

Mnr du Toit is lid van die Instituut van Argitekte en het op verskeie komitees gedien waaronder die meriete-toekenningskomitee. As geregistrerde praktisyn het hy 'n beperkte praktyk beoefen met geselekteerde projekte wat wissel van interieurs in London tot inrigtings vir alkoholiste, verstandelik-gestremdes, kerke, skole, behuising en tegniese kolleges. Sulke werk is gedoen in medewerking met mense soos Karl JOOSTE, NORMAN EATON & LOUW, Wouter DU PREEZ, Carl GERNEKE en Felix VILJOEN.

Toekennings:
Erekleure vir studenteaktiwiteite deur die Studenteraad van UP (1958); as redakteur van die amptelike tydskrif vir die Institute van Argitektuur, Landskapargitektuur en Stads- en streekbeplanning, ontvang hy die Rossi-trofee in 1970 vir die beste tegniese tydskrif van die jaar; die Instituut van Argitekte se merietetoekenning vir voortreflike argitektuur in 1981 en 1991, en vir 'n trogdakstelsel waarvan hy mede-patenthouer is die Staal-toekenning vir die innoverende gebruik van struktuurstaal, die Barnib, Industriële toekenning, en beide 'n kategorie- en afdeling van die Ontwerp-instituut se Crystal-toekenning.

Onderwyservaring strek vanaf 1959 as demonstrateur en junior-dosent en sedert 1967 as voltyds-permanente dosent, later Senior lektor in die Departement Argitektuur. Hy tree by verskeie Universiteite op as eksterne eksaminator en as mede-assessor vir 'n nasionale argitektuur-prysvraag. Agt artikels oor mnr du Toit se argitektuur is reeds gepubliseer en hy het self ook agt gepubliseer terwyl hy by sewe Nasionale en Internasionale Kongresse as spreker opgetree het.

List of projects

With photographs
With notes

Die Oord PV3: 1980. Brits, North West - Architect
Huis Billy Basson: pre 1993. Olifantsfontein, Gauteng - Architect
Huis Gerrit Basson: pre 1993. Irene, Gauteng - Architect
Konsentrasiekampkerkhof: n.d.. Irene, Gauteng - Architect
Leeufontein Sendingkerk: pre 1993. Nebo District, Marble Hall, Limpopo - Architect
Menlo Park Hoërskool: pre 1993. Menlo Park, Tshwane (Pretoria), Gauteng - Architect
Tsimanyane Sendingkerk: pre 1993. Nebo District, Marble Hall, Limpopo - Architect

Books citing DU TOIT

ISAA. 1969. The Yearbook of the Institute of South African Architects and Chapter of SA Quantity Surveyors 1968-1969 : Die Jaarboek van die Instituut van Suid-Afrikaanse Argitekte en Tak van Suid-Afrikaanse Bourekenaars 1968-1969. Johannesburg: ISAA. pp 92, 118