Aranos, Namibia


List of buildings:

Nederduitse Gereformeerde Kerk: 1972.