Tsumeb, Namibia


List of structures:

Nederduitse Gereformeerde Kerk: 1973.