Villiers, Free State

Founded: 1891

Named after Lourens de Villiers who owned the land.

 


Click to view large map

List of references:

Maeder, GA & Zinn, C. 1917. Ons kerk album van Hollandsche kerken en leeraren. Capetown: Cape Times. pp 188
Nienaber, PJ & Le Roux, CJP . 1983. Monumente en gedenktekens van die Oranje-Vrystaat. Roodepoort: CUM-Boeke. pp 91

List of structures:

Bridge over the Vaal River: n.d..
First National Bank: n.d..
Hotel: n.d..
Nederduitse Gereformeerde Kerk: 1940.
Volkskas Bank - now ABSA: n.d..