Viljoensdrif, Free State


Viljoensdrif is the station where the NZASM southern line of the ZAR met the Cape Government Railways concession in the Orange Free State.

List of references:

Nienaber, PJ & Le Roux, CJP . 1983. Monumente en gedenktekens van die Oranje-Vrystaat. Roodepoort: CUM-Boeke. pp 90

List of structures:

Graveyard: n.d..
War Memorial: n.d..