Nieuwoudtville, Northern Cape

 


Click to view large map

List of references:

Breedt, JMN. 1947. Gedenkboek by die jubileum fees van die Nederduitse Gereformeerde Kerk. Nieuwoudtville 1897 1947. Nieuwoudtville: Nederduits Gereformeerde Kerk. pp All
Fagan, Gawie & Fagan, Gwen. 2008. Brakdak : platdakke in die Karoo. Cape Town: Breestraat Publikasies. pp 160-161
Fransen, Hans. 2004. The old buildings of the Cape. A survey of extant architecture from before c1910 in the area of Cape Town - Calvinia - Colesberg - Uitenhage. Johannesburg & Cape Town: Jonathan Ball Publishers. pp 531-533
Maeder, GA & Zinn, C. 1917. Ons kerk album van Hollandsche kerken en leeraren. Capetown: Cape Times. pp 139

List of structures:

Nederduitse Gereformeerde Kerk: 1906.
Nederduitse Gereformeerde Kerk: 1923.