Petrusville, Northern Cape

 


Click to view large map

List of references:

Fagan, Gawie & Fagan, Gwen. 2008. Brakdak : platdakke in die Karoo. Cape Town: Breestraat Publikasies. pp 164-167
Maeder, GA & Zinn, C. 1917. Ons kerk album van Hollandsche kerken en leeraren. Capetown: Cape Times. pp 129

List of structures:

Corner Residence: n.d..
Havenga Bridge: 1934-1935.
Nederduitse Gereformeerde Kerk: 1925.
Post Office: 1939.
Residence: n.d..
Residence: n.d..
Residence: n.d..