Please Contact Artefacts
if you have any comments
or more information
regarding this town.


Memel, Free State

Founded: 1911

Name means 'surrounded by water' in Prussian.

 


Click to view large map

List of references:

Maeder, GA & Zinn, C. 1917. Ons kerk album van Hollandsche kerken en leeraren. Capetown: Cape Times. pp 192
Nienaber, PJ & Le Roux, CJP . 1983. Monumente en gedenktekens van die Oranje-Vrystaat. Roodepoort: CUM-Boeke. pp 61

List of structures:

Memel Hotel: n.d..
Nederduitse Gereformeerde Kerk: 1925.
Post Office: c1935.
Volkskas Bank - Now Offices: n.d..