Entry in the book

Suid-Afrikaanse biografiese woordeboek : Deel 1

Chapter page 429

Author:Van Selms, A
Title:Joesoef, Sjeik

Buildings linked to this chapter

Kramat of Sheikh Yusuf, 1925, Macassar, Western Cape. pp 429-430