Share this record

Contact Artefacts
please if you have any comments or more information regarding this record.

  

Book

Author:Kesting, DP
Year:1978
Title:Afrikaans Protestantse kerkbou : erfenis en uitdaging
Place:Port Elizabeth
Publisher:Unpublished PhD

Proefskrif ingelewer vir graad van Doktor in die Argitektuur aan die Universiteit van Port Elizabeth