Share this record

Contact Artefacts
please if you have any comments or more information regarding this record.

  

Book

Author:Nederlandsche Zuid-Afrikaansche Spoorweg-Maatschappij
Year:1967
Title:Afschriften van eenige brieven en telegrammen gewisseld tusschen N.Z.A.S.M. en C.G.R. in der eerste maanden van 1895
Place:Pretoria
Publisher:Staatsbiblioteek

People or firms linked to this book

CAPE GOVERNMENT RAILWAYS. pp All
NZASM: Nederlandsche Zuid-Afrikaansche Spoorweg-Maatschappij. pp All