Share this record

Contact Artefacts
please if you have any comments or more information regarding this record.

  

Book

Author:De Waal, Lydia M
Year:1978
Title:Europees Historiese vormaalelemente in die Nederduits Gereformeerde Kerkargitektuur van die Groot Karoo
Place:Bloemfontein
Publisher:UOVS, MA Fakulteit van lettere en Wysbegeerte, Dept Kuns en Beeld. Kunste

Buildings linked to this book

Nederduitse Gereformeerde Kerk, 1861-1866 : 1959, Colesberg, Northern Cape. pp 142-143

People or firms linked to this book

MELVILL, John W. pp