Search by author

Search by title

Book List

This is a list of books about, or by practitioners involved with, the Southern African Built Environment
See also the Bibliography in the LexiconABCDEFGHIJKLM
NOPQRSTUVWXYZ
123456789

Zuid Afrikaansche Republiek en J. P. Meijer
1892
Rapport van de Commissie benoemd bij besluit van den E.A. Eersten Volksraad, dd. 19 Juli 1892, art. 847, in zake de verslagen betreffende de Nederl. Z.A. Spoorweg-Maatschappij over het jaar 1891
Pretoria?
Staatsdrukkerij van de Z. A. Republiek

Zuid-Afrikaansche Republiek. Volksraad
1967 [1892]
Rapporten over den bouw en de exploitatie der spoorwegen der Nederlandsche Zuid-Afrikaansche spoorweg-maatschappij uitgebracht in den ... zitting, 1892
Pretoria
Staatsbiblioteek