Contact Artefacts
please if you have any comments or more information regarding this record.

Nederduitse Gereformeerde Kerk
Klerksdorp, North West

Date:1898
Type:Nederduitse Gereformeerde Kerk - Church
Status:Extant

 


Click to view map

Coordinates:
26°51'58.90" S 26°39'58.92" E Alt: 1318m

Transcription of commemorative plaque:

TYDENS DIE HERDENKING VAN DIE
75 JARIGE BESTAAN VAN DIE
KERKGEBOU IS AFSKEID GENEEM VAN
DIE OORSPRONKLIKE HOEKSTEEN WAT
BESIG WAS OM TE VERKRUMMEL.
DIT IS OP 17 FEB. 1974 MET
HIERDIE GRANIETSTEEN VERVANG.
WAT GESKENK IS DEUR AVBOB.


Writings about this entry

Hoevers, Jan. 2005. Van Kerke en Dorpe. Historiese vertellinge oor die oudste kerke en dorpe in Suid-Afrika. Centurion: Publiself Uitgewers. pg 55
Maeder, GA & Zinn, C. 1917. Ons kerk album van Hollandsche kerken en leeraren. Capetown: Cape Times. pg 236
Richardson, Deidré. 2001. Historic Sites of South Africa. Cape Town: Struik Publishers. pg 263