Share this record

Contact Artefacts
please if you have any comments or more information regarding this record.

Nederduitse Gereformeerde Kerk
Klerksdorp, North West

Date:1898
Type:Nederduitse Gereformeerde Kerk - Church
Status:Extant

 


Click to view large map

Coordinates:
26°51'58.90" S 26°39'58.92" E Alt: 1318m

See more photographs

Transcription of commemorative plaque:

TYDENS DIE HERDENKING VAN DIE
75 JARIGE BESTAAN VAN DIE
KERKGEBOU IS AFSKEID GENEEM VAN
DIE OORSPRONKLIKE HOEKSTEEN WAT
BESIG WAS OM TE VERKRUMMEL.
DIT IS OP 17 FEB. 1974 MET
HIERDIE GRANIETSTEEN VERVANG.
WAT GESKENK IS DEUR AVBOB.

All truncated references not fully cited below are those of Joanna Walker's original text and cited in full in the 'Bibliography' entry of the Lexicon.


Writings about this entry

Hoevers, Jan. 2005. Van Kerke en Dorpe. Historiese vertellinge oor die oudste kerke en dorpe in Suid-Afrika. Centurion: Publiself Uitgewers. pg 55
Maeder, GA & Zinn, C. 1917. Ons kerk album van Hollandsche kerken en leeraren. Capetown: Cape Times. pg 236