Share this record

Contact Artefacts
please if you have any comments or more information regarding this record.

Gereformeerde Kerk
Paarl, Western Cape

Date:1963
Type:Gereformeerde Kerk - Church
Status:Extant

Twee wyke van die Gereformeerde kerk Kaapstad het in November 1954 afgestig as die Gereformeerde kerk Worcester-Paarl. Aan die begin is eredienste een maal per maand op ’n Sondagmiddag in die Paarl gehou. Met ’n druiwestalletjie op die Druiwefees van 1954 is reeds begin met die geldinsameling vir ’n eie gebou. Op 23 April 1963 het Paarl en Worcester dan twee afsonderlike gemeentes geword met die Paarl se afstigting.

In die Paarl het die gemeente ’n erf bekom en het hulle met argitekte onderhandel oor die ontwerp van ’n kerkgebou, maar die bron noem nie watter argitek die gebou ontwerp het nie. Die tender wat die kerkraad aanvaar het, het R26 640 beloop. Die hoeksteen is op 7 Desember 1963 gelê en enkele maande later is dié kerkgebou in gebruik geneem.

(Morné van Rooyen, 2016)

Two sections of the Gereformeerde church, Cape Town, broke away in November 1954 to form the Gereformeerde church Worcester-Paarl. In the beginning communion service was held once a month on a Sunday afternoon in the Paarl building. A grape stall at the Grape Festival in 1954 started a collection for their own building. On 23 April 1963 Paarl and Worcester became two congregations with the breaking away of Paarl.

In Paarl the congregation acquired an erf and began negotiations with an architect for the design of a new building but the source does not name the architect who did the design. The tender which the church council accepted was for R26 640. The corner stone was laid on 7 December 1963 and a few months later the church was in use.