Contact Artefacts
please if you have any comments or more information regarding this record.

Gereformeerde Kerk
Matlabas, Limpopo

Pieter Simon DYKSTRA: Architect

Date:1932
Type:Gereformeerde Kerk - Church
Style:Neo-Byzantine : Tectonic ZA Wilhelmiens
Status:Extant

Die kerkgebou is ontwerp deur die Gereformeerde argitek Pieter Dykstra en een van die bouers was ene Lampen van Rustenburg. Die gemeente het hierdie langwerpige gebou met sy stomp toring op 9 Julie 1932 in gebruik geneem. Die gemeente Krokodilrivier het die preekstoel geskenk en dis per ossewa hierheen gebring.

(Morné van Rooyen)

The church was designed by the Reformed church architect Pieter Dykstra and one of the builders was Lampen van Rustenburg. The community inaugurated this elongated building with its stumpy tower on 9 July 1932. The community of Krokodilrivier donated the lectern which was transported by ox wagon.