Architrix: Powder-coated exterior - Siemens Park, Midrand

_____________________________________________________

Author:Wegelin, Hans
In:SA Architect March + April
Date:1997
Pages:36
_____________________________________________________ALUMINIUM CLADDING

Siemens Park, Midrand, Gauteng, 1996

Designed to a corporate identity recipe inspired by Richard Meier of the "New York Five" fame, Siemens intends to project this predominantly white and essentially modern image into the 193 countries in which it does business. The building is a conventional concrete frame building, clad with aluminium panels and double glazing units, all fitted into the same aluminium structural base frame. The aluminium panels are of sandwich construction — two sheets of aluminium bonded onto a honeycomb core to a total thickness of 9,7mm, with welded corners, and powder coated on the outside. The panels are hooked onto the aluminium frame, with the joints left open. The window panels are double glazed and sealed for thermal and noise insulation, and made to an 850 x 850mm module. All sun-facing windows are protected by horizontal and vertical sunscreens, the horizontal element doubling as walkway for the cleaning of windows. These sunscreens are made of 60 x 60 x 6mm industrial mild steel grating, hot-dip galvanised and powder-coated white. Powder-coating was done to Part 2 of SABS 1578, which sets guidelines for preparation and pretreatment of the metal surfaces prior to powder-coating.

Architect: Louw Apostolellis Bergenthuin

ALUMINIUM BEKLEDING

Siemens Park, Midrand, Gauteng, 1996

Ontwerp volgens 'n korporatiewe identiteitresep wat deur Richard Meier van "New York Five"-faam geinspireer is, beplan Siemens om dié hoofsaaklik wit en wesenlik moderne beeld na die 193 lande waar hulle besigheid doen, te projekteer. Die gebou is 'n konvensionele betonraamgebou, beklee met aluminiumpanele en dubbelglasvensters, alles aan dieselfde aluminium strukturele basisraam gehaak. Die aluminiumpanele is 'n toebroodjiekonstruksie — twee velle aluminium verbind met 'n heuningkoek kern tot 'n dikte van 9,7 mm, met gesweiste hoeke, en aan die buitekant met sinterverf afgewerk. Die panele word aan die aluminium raam gehaak, met die voeë oopgelaat. Die vensterpanele is dubbelbeglaas en geseël vir termiese en klankisolasie, en gemaak tot 'n 850 x 850 mm module. Alle sonkantvensters is beskerm deur horisontale en vertikale sonskerms. Die horisontale skerm dien ook as loopvlak vir die skoonmaak van vensters. Die skerms is van 60 x 60 x 6 mm industriële sagtestaal, warmdompelgegalvaniseer en met wit sinterverf afgewerk. Sinterverfafwerking is volgens deel 2 van SABS 1578 gedoen, wat riglyne neerlê vir voorbereiding en voorafbehandeling van metaalvlakke.

Argitek: Louw Apostolellis Bergenthuin