Search for a firmCollaborators

Visit the South African Institute of Architects Website
Visit the University of Pretoria UPSpace Website

Visit the SAIA Mpumalanga Website

Visit the Pretoria Institute for Architecture Website    Visit the Gauteng Institute for Architecture Website
Visit the Namibia Institute of Architects Website
Visit the Heritage South Africa Website Visit the Eastern Cape Institute of Architects Website


ABCDEFGHIJKLM
NOPQRSTUVWXYZ


VAN BILJON and VISSER ARCHITECTS - Architects
VAN DER MERWE HONIBALL SWIEGERS ARGITEKTE - Architects
VAN DER MERWE MISZEWSKI ARCHITECTS - Architects
VAN DER RIET and KAHN - Architects
VAN DER WALT, FOURIE and VENNOTE - Architects
VAN EEDEN and FOURIE - Architects
VAN HATTUM and CO - Contractors
VAN NIEKERK, LOUW and HONIBALL - Architects
VAN RIET and LOUW - Landscape Architects
VAN ROUENDAL and BOSMAN - Architects
VAN WYK and LOUW - Engineers
VANDEVERRE, APSEY ROBINSON and ASSOCIATES - Architects
VDO - Architects
VDO - was HENDRIK VERMOOTEN DU PLOOY OOSTHUIZEN ARGITEKTE - Architects
VENNOOTSKAP DAAN KESTING - Architects
VENNOOTSKAP HANNES VAN DER MERWE - Architects
Vennootskap Jan Van Wijk Ingelyf / Jan Van Wyk Partnership Incorporated - Architects
VENOOTSKAP WIM PHIELIX - Architects
VERHOEF SMIT and VILJOEN - Architects
VILJOEN - Architects
VISSER AND THOMAS ARCHITECTS - Architects
VIVID ARCHITECTS - Architects
VKE - Engineers
VLOK and VAN DER WESTHUIZEN ARCHITECTS - Architects
VOLKSKAS ARCHITECTS - Architects
VOS, LANE and VINCENT - Architects