Contact Artefacts
please if you have any comments or more information regarding this record.

PIERNEEF, Gerrit Leendert

Born: 1856

Contractor


Originated from the Charles province of South Holland, He arrived in Pretoria in 1884. Here he married Christina Neeske User. Father of the artist JH (Henk) PIERNEEF.

Books citing PIERNEEF

Ploeger, Jan. 1994. Nederlanders in die Transvaal 1850-1950. Pretoria: Van Schaik. pp 100

Van Winter, PJ. 1938. Onder Krugers Hollanders : Geschiedenis van de Nederlandsche Zuid-Afrikaansche Spoorweg-Maatschappij. Tweede Deel. Amsterdam: JH de Bussy. pp 36 n.1