Share this record

Contact Artefacts
please if you have any comments or more information regarding this record.

VAN RENSBURG, Rudolf J

Born: fl 1986

Architect


BArch 1986 (Pretoria) - Final design title: Two Tales of a City

Rudolf VAN RENSBURG was invited to participate in the 50 year Anniversary of the University of Pretoria School of Architecture Alumni Exhibition held at the Pretoria Art Gallery on 7-25 July 1993. The following is a short biography which was published in the catalogue at the time.

Rudolf VAN RENSBURG gradueer in November 1986 aan die Universiteit van Pretoria waarna hy sy nasionale diensplig in Kimberley verrig en waartydens hy betrokke is by die opgradeer van swart woonbuurte in verskeie Noord-Kaapse dorpe. Dit sluit ondermeer in behuising en gemeenskapsfasiliteite.

Vanaf 1989 tot 1991 is hy werksaam by HANS BEETGE ARGITEKTE en spandeer die eerste ses maande hiervan in Venda waar hy betrokke is by gemeenskaps georienteƫrde projekte wat landelike hospitale en opleidingssentrums insluit.

Sedert 1991 is hy betrokke in argitektuur onderrig en spesifiek tegnologie, ontwerp en -teorie.

All truncated references not fully cited in 'References' are those of Joanna Walker's original text and cited in full in the 'Bibliography' entry of the Lexicon.

Chapters in books by VAN RENSBURG

Van Rensburg, Rudolf. Head Office Department of Science & Technology: in 2009. 10 years + 100 buildings: pp 62