Share this record

Contact Artefacts
please if you have any comments or more information regarding this record.List of Projects

HONIBALL, Thomas S

Born:

Architect


BArch 1969 (Pretoria) - Final design title: Casino te Lourenço Marques

Thomas HONIBALL was invited to participate in the 50 year Anniversary of the University of Pretoria School of Architecture Alumni Exhibition held at the Pretoria Art Gallery on 7-25 July 1993. The following is a short biography which was published in the catalogue at the time.

Skryf in as B.Arch student aan UP Januarie 1963.
Ontvang B.Arch graad op 13 September 1969.
Registreer as lid van Instituut van Argitekte 24 Oktobeer 1969.

Werk by die volgende firmas:
(i)BURG, LODGE & DOHERTY
(ii)BANNIE BRITZ
(iii)Louis CLOETE
(iv)COLYN & MEIRING

Begin praktyk VAN NIEKERK, LOUW en HONIBALL saam met Koos VAN NIEKERK en Adriaan LOUW in 1980.
Begin praktyk THOMAS HONIBALL ARGITEKTE in 1983.
Vorm praktyk VAN DER MERWE HONIBALL SWIEGERS ARGITEKTE BK saam met Andre VAN DER MERWE en Johan SWIEGERS in 1986.

My werk is tot op hede baie sterk beinvloed deur klassieke formele ontwerpe, Art Deco en die Suid-Afrikaanse klimaat. Behalwe die skep van nuwe argitektuur het ek 'n groot belangstelling in bewaring en was betrokke by verskeie projekte wat restourasie en herbenutting behels.

All truncated references not fully cited in 'References' are those of Joanna Walker's original text and cited in full in the 'Bibliography' entry of the Lexicon.